odd fellow samaria logo ja osoite.jpg

Odd Fellow Samaria ry

Yhdistys kartuttaa tukilahjoitusvarojaan adressien ja muiden, yhdistystoimintaan liittyvien oheistuotteiden myynnillä Odd Fellow -veljeskunnan jäsenille, huomionosoituspalvelullaja jäsenmaksuilla sekä lahjoituksilla. Ikääntyneiden tukemiseen tarkoitettuja lahjoituksia otetaan vastaan yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä.

Kertyneet varat jaetaan vuosittain hätään joutuneiden vanhusten ja ikääntyneiden tukitoimiin.

Rahaa ei jaeta avustusjärjestöjen kautta suoraan hädänalaisille, vaan Odd Fellow Samaria ry:n lahjoitusvaroilla tuetaan hätään joutuneiden aputoimia.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Odd Fellow Suomen Suurloosi IOOF. ry:n ja Odd Fellow Suomen Rebekkaneuvosto I.O.O.F. ry:n rekisteröidyt jäsenyhdistykset.

Kannatusjäseneksi voi liittyä em.yhdistysten jäsen. Yhteisön jäsenmaksu on 85,00 euroa/vuosi.

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 10,00 euroa/vuosi.

Jäsenmaksut maksetaan tilille FI84 2185 1800 0324 69.

Toimintakaudelta 2015 - 2016 Odd Fellow Samaria ry:n luovuttama avustus oli 22 000 euroa ja sitä kanavoitiin pääosin Kirkon diakoniarahaston ja Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan välityksellä lievittämään ikääntyneiden ja vanhusten inhimillistä hätää. Kuluvana toimintakautena Odd Fellow Samaria ry:n avustusta tullaan kanavoimaan avun saajille yhteistyössä avustusjärjestöjen kanssa.

Avustusten kohteena olevat järjestöt ovat raportoineet varojen käytöstä Odd Fellow Samaria ry:lle.

Puheenjohtaja
Erkki Ropo
eropo(at)tintti.net

0400 636730

Varapuheenjohtaja
Tuomo Hovi

tuomo.hovi(at)dnainternet.net
050 572 2514

Sihteeri
Matti Valkiainen
matti.valkiainen(at)elisanet.fi
040 7642480

Rahastonhoitaja
Aira Kauppinen
aira.kauppinen(at)gmail.com
040 558 0505

2017 Samarian adressi- ja kortti-ilmoitus 2017.jpg

1.Kannatusjäsenkirje 10 euroa.jpg

huomionos.palveluilm.90%.jpg