Startsida > Hänt i Orden

Donation till det nya barnsjukhuset i Helsingfors

Insamlingen i logerna till förmån för det nya barnsjukhuset i Helsingfors inbringade ca 40 000 euro, därtill donerade Odd Fellows Barnfond 5 000 euro och genom andra projekt, bl.a. kyrkokonserten i Helsingfors och allsångseftermiddagen i Vasa, tillkom totalt ca 15 000 euro. Odd Fellow Orden i Finland har således bidragit till Barnsjukhuset i Helsingfors med ca 60 000 euro.


Marsgala 2015.png

Rådspresident Margot Nyström och storsire Rabbe Strann överlämnade insamlingens resultat till ordförande för det nya barnsjukhusets stödförening Anne Berner på Odd Fellow Barnfondens traditionella Marsgala på Hotel Presidentti i Helsingfors den 21.3.2015.