Startsida > Hänt i Orden > Fullmäktigemöten

Storlogens och rebeckarådets fullmäktige samlades lördagen den 21.9.2013 till extra fullmäktigemöten för att besluta om försäljning av nuvarande kansliutrymme och anskaffning av nya utrymmen. Båda fullmäktige godkände styrelsernas förslag. De fattade besluten be- tyder att försäljningen av nuvarande kansliutrymmen på Skarpskyttegatan omedelbart påbörjas.

Mötet i Hyvinge var också historiskt på så sätt att de till Odd Fellow Orden hörande Storlogens och Rebeckarådets högsta beslutande organ, dvs. fullmäktige, för första gången möttes samtidigt och i samma utrymmen. Kansliprojektet har länge förberätts tillsammans och i samförstånd. Arbetet kommer att fortsätta i samma anda.

Meddelande_om_fullmaktige_beslut.pdf