Startsida > Hänt i Orden > Vss Kaj Johanssons artikel

Vice Storsire Kai Johanssons artikel


En artikel som VSS Kai Johansson skrivit om Odd-Fellow verksamheten har publicerats i Turun Sanomat den 20.2 2014.

Texten behandlar allmänt vår verksamhet och rättar utmärkt till de feluppfattningar som förekommer i offentligheten om ordensarbetet

Den artikel som publicerats är ett bra exempel på Storlogens styrelses externa informationsprincip. Den kan man bra använda till exempel i samband med rekrytering av nya medlemmar

På den finskspråkiga sidan kan man läsa artikeln under Uutisia och nere till höger under bilden finns en länk som öppnar texten i pdf-format.
Texten har lånats direkt ur en publicerad artikel och det är därför inte ändamålsenligt att översätta den till svenska.