Etusivu > Kuidas leiad üles > Andmekaitse

Andmekaitse

Soome Odd Fellow vennaskonna (edaspidi "Vennaskond") poolt teostatav ühingutegevus eeldab isikuandmete töötlemist. Isikuandmete töötlemise aluseks on Vennaskonna õigustatud huvi ja/või ühingu liikmelisus või muud asjakohased seosed või üksikisiku poolt antud nõusolek. Isikuandmeid kasutatakse näiteks liikmete registri pidamiseks ja liikmete teavitamiseks. Vennaskond pöörab erilist tähelepanu liikmete privaatsusele ja isikuandmete kaitsele ning järgib häid andmetöötluse tavasid.
Isikuandmed kogutakse põhiliselt isikult endalt.
Isikuandmete seaduse kohaselt on igal isikul õigus kontrollida, milliseid andmeid on tema kohta registrisse salvestatud. Kontrollimist puudutavat taotlust ei edastata telefoni teel, vaid tuleb teha kirjalik ja omakäeliselt allkirjastatud avaldus. Kirjalik kontrollimistaotlus palutakse saata aadressile Suomen Odd Fellow - Veljeskunta, Kuparitie 1, 00440 Helsinki. Andmetele ligipääsu taotlemisel tuleb teatada oma nimi, aadress ja isikukood ning märkida ära, kas soovitakse kontrollida mõne kindla asjaga seotud andmeid, kõiki andmeid või teatud kindlat ajavahemikku puudutavaid andmeid.
Isikul on õigus nõuda registris olevate teda puudutavate ja töötlemise seisukohalt ebaõigete, aegunud, puudulike või ebavajalike andmete parandamist, eemaldamist või täiendamist. Kirjalik parandustaotlus palutakse saata aadressile Suomen Odd Fellow - Veljeskunta, Kuparitie 1, 00440 Helsinki.
Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiad allpool toodud liikmelisusel või muul asjakohasel seosel põhineva registri (liikmeregister) kirjeldustest.