Inimlikkus ja ligimesearmastus

Odd Fellow vennaskond püüab oma tegevusega süveneda meis olevatesse inimlikesse omadusse ja panna meid inimlikkust rohkem hindama.

Tugev ühtekuuluvustunne, mis põhineb ehedal sõprusel, annab meile võimaluse avardada oma vaateid ja ühtlasi tunnetada oma elus hoopis uusi mõõtmeid.

Meie ühendus ei sõltu ühestki religioossest ega poliitilistest seotusest.