Vendade ja õdede loozid

Meie tegevus on mõeldud erinevas eas meeste ja naiste jaoks. Me nimetame üksteist vendadeks ja õdedeks - õdesid nimetatakse ka rebekadeks. Soome- ja rootsikeelsetes loozides on ühtekokku 28 erinevas paigas umbkaudu 9000 liiget, õed ja vennad tegutsevad eraldi.

Meie ühendus on avatud kõigile, kes kiidavad heaks meie põhimõtted ja tahavad nende vaimus inimesena kasvada.

Oma koosolekud viime läbi väärikalt, kuni riietuseni välja. Väärika ja ühesuguse riietuse kaudu näitame üles austust üksteise ja oma ideaalide vastu - keegi ei asetse kellestki kõrgemal. Rituaalidel on suur tähtsus järjepidevusele ja sõnumi edastamise mõjule.

Ka muusikal on meie koosolekutel oluline osa. Väärikas muusika määrab oma peenelt valitud meloodiate kaudu koosoleku käiku ja tempot.