Etusivu > Mida tegema > Põhiülesanne

Mille poole me püüdleme

Vennaskonna tegevuse eesmärgiks on arendada inimloomuses peituvat headust ja inimeste omavahelist ühtekuuluvustunnet, rõhutades sallivuse ja ligimesearmastuse tähtsust inimestevahelistes suhetes.

Meie väärtushinnangud: Ühtekuuluvus, Sallivus, Halastus, Vastastikune abistamine. Meie tegevust suunavad põhiväärtused ilmestavad seda ligimesearmastuse sisu, mis põhineb usul Kõigekõrgemasse ja inimkonna kõrgel moraalil.

Aateliste inimestena on meie püüdluseks edendada inimarmastust ja sallivust. "Me arendame endis inimlikkuse hindamist ja muid positiivseid omadusi".