Startsida > Bli medlem

Är du intresserad av medlemskap

Man kan bli medlem i vårt förbund på rekommendation av en Ordensmedlem. En person som fyllt 21 år, råder över sig själv och sin egendom, kan väljas till medlem. Dessutom krävs att man tror på ett Högsta Väsende. Om en medlem har en personlig åsikt om religion eller tillhör någon frikyrklig församling eller annat religiöst samfund är vars och ens privatsak.

Om du är intresserad av medlemskap, sänd dina kontaktuppgifter till , så tar vi kontakt med dig för ytterligare information om Orden.