Startsida > Vad gör vi > Vår verksamhet

Vad strävar vi efter?

Ordens verksamhetsidé är att utveckla människans goda egenskaper och människornas inbördes samhörighet genom att betona betydelsen av tolerans och människokärlek i de mänskliga relationerna.

Våra värderingar är samhörighet, tolerans, barmhärtighet och ömsesidigt bistånd. De grundvärderingar som styr vår verksamhet, kommer till uttryck i den människokärlek som grundar sig på tron på ett Högsta väsende och människosläktets höga moral.

Vår ideella målsättning är att befrämja människokärlek och tolerans. "Vi strävar efter att utveckla aktningen för mänskligheten och egenskaperna hos oss själva."