Med anledning av sitt jubileumsår skänker Odd Fellow Orden 100 000 euro till SOS-Barnbyar Finlands stödfamiljsverksamhet

Odd Fellow Orden fyller 200 år i år. Med anledning av jubileumsåret har Orden samlat in 100 000 euro som skänks till SOS-Barnbyar Finlands stödfamiljsverksamhet. Med hjälp av denna donation kan man hjälpa trötta familjer att bättre orka med sin vardag.

Odd Fellow valde att ge en donation till SOS-Barnbyar Finland, eftersom barn och deras hälsa och välbefinnande står nära alla ordensmedlemmars hjärta. De medel som doneras har samlats in direkt från medlemmarna.

"Orden vill i synnerhet hjälpa de svagaste medlemmarna av vårt samhälle, såsom barn i nöd. Barn har alltid varit föremål för donationer från Orden, eftersom barns välbefinnande och utveckling till balanserade vuxna är centralt för oss", säger Odd Fellow Ordens storsire Kai Johansson.

Orden har hjälpt nödställda och föräldralösa barn i hundratals år

Odd Fellow Orden har sina rötter i 1700-talets England. Sedan den tiden har medlemmarna förverkligat sin ideologi bland annat genom att hjälpa nödställda och uppfostra föräldralösa. På det nationella planet ägnar sig Orden åt välgörenhet bland annat genom Stiftelsen Odd Fellows Barnfond, vars syfte är att främja nödställda barns välbefinnandet och stödja verksamhet som utvecklar vården för sjuka barn.

Stiftelsen ger ekonomisk och annan materiell hjälp till barn i svåra situationer samt stödjer forskningsarbete och främjar vård och förebyggande av fysiska och psykiska sjukdomar hos barn. Via SOS-Barnbyar Finland ville Odd Fellow uttryckligen stödja stödfamiljsverksamheten.

Stödfamiljsverksamheten är ett stöd för familjer som har svårt att orka med sin vardag. Orsaken till att en stödfamilj behövs kan exempelvis vara att föräldern är ensamstående, att familjens livssituation är svår eller att familjen saknar nätverk.

"En stödfamilj ger en utmattad förälder möjlighet att vila, samtidigt som barnet får tillbringa trevlig och avkopplande fritid tillsammans med viktiga och varaktiga vuxna. De positiva effekterna på barnets liv kan vara mycket stora, eftersom barnet får minnen och vardagliga upplevelser som blir ett stöd senare i livet. I bästa fall har det regelbundna stödet gett föräldrarna ny energi, och en del familjer har kunnat avsluta sitt klientskap inom barnskyddet tack vare stödfamiljens stöd", berättar SOS-Barnbyar Finlands vd Mikaela Westergård.

Stödfamiljsverksamheten sprids över hela Finland

SOS-Barnbyar Finlands stödfamiljsverksamhet växer snabbt, och nya familjer behövs hela tiden. SOS-Barnbyar Finland sprider sin modell för handledning av stödfamiljer, som i Esbo konstaterats fungera bra, till andra delar av Finland, såsom Jyväskylä, Kuopio, S:t Karins, Tammerfors och Rovaniemi.

"Tack vare Odd Fellows stöd kan vi bland annat fortsätta utveckla stödfamiljsmodellen nationellt, utöka utbildningarna och fortbildningarna för stödfamiljer, påskynda rekryteringen av stödfamiljer samt fortsätta vårt arbete för att stärka barns och barnfamiljers välbefinnande", säger SOS-Barnbyar Finlands företagssamarbetschef Annemi Usva-Vänttinen.

Presskonferens vid Riddarhuset

Odd Fellow Orden ordnar en presskonferens med anledning av sitt 200-årsjubileum och donationen till SOS-Barnbyar Finland vid Riddarhuset (Riddaregatan 1, 00170 Helsingfors) 27.4.2019 kl. 15-16.Mer information:

Odd Fellows storsire Kai Johansson, tfn 040 545 69 62, suursire@oddfellow.fi

SOS-Barnbyar Finlands företagssamarbetschef Annemi Usva-Vänttinen, tfn 040 046 5020, annemi.usva-vanttinen@sos-lapsikyla.fi

Odd Fellows verksamhetsidé är att utveckla människans goda egenskaper och människornas inbördes samhörighet genom att betona betydelsen av tolerans och människokärlek i de mänskliga relationerna

.