Startsida > Vad är vi > Gamla traditioner

Så här fick Odd Fellow sin början

Under medeltiden uppstod i England hantverksgillen för att bedriva och befrämja vissa yrken och näringar.

Avsaknaden av social lagstiftning i samhället ledde till att gillena påtog sig uppgiften att hjälpa sina medlemmar och deras familjer i fall av arbetslöshet, sjukdom och dödsfall.

Småningom minskade hantverksgillenas ursprungliga betydelse och kvar blev den del av verksamheten som grundade sig på samhörighet och intern hjälpverksamhet. Denna utveckling har lett till den förenings- och ordensverksamhet, som karakteriseras av etiska läror och internt bistånd. Odd Fellow Ordens rötter kan sannolikt sökas i denna samhällsutveckling.

Så här kom Odd Fellow till Finland

När Orden hade utbrett sig på den amerikanska kontinenten, vändes blickarna mot Europa, där Orden ursprungligen fick sin början. I Tyskland instituerades den första Odd Fellow-logen år 1870 och efter det grundades loger i flera europeiska länder: i Schweiz 1871, i Holland 1877 och i Danmark 1878. Den första logen i Sverige instituerades år 1884, i Island 1897 och i Norge 1898. Till Finland kom Orden från Sverige. Vår första loge instituerades 1925 i Vasa.