Etusivu > Miten tavoitat > Tietosuoja

Tietosuoja

Suomen Odd Fellow veljeskunnan (jatkossa "Veljeskunta") harjoittama yhdistystoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu Veljeskunnan oikeutettuun etuun ja/tai yhdistyksen jäsenyyteen tai muuhun asialliseen yhteyteen tai yksittäisen henkilön antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi jäsenrekisterin hoitoon sekä jäsenviestintään. Veljeskunta kiinnittää erityistä huomiota jäsenten yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen Suomen Odd Fellow - Veljeskunta, Kuparitie 1, 00440 Helsinki. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Henkilöllä on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Kirjallinen oikaisupyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen Suomen Odd Fellow - Veljeskunta, Kuparitie 1, 00440 Helsinki.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (jäsenrekisteri) rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste jäsenrekisteri