Odd Fellow Veljeskunta täyttää tänä vuonna 200 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi Veljeskunta lahjoittaa keräämänsä 100 000 euroa SOS-Lapsikylän tukiperhetoimintaan. Lahjoituksen avulla voidaan tukea väsyneitä perheitä jaksamaan arjessaan paremmin.

SOS-Lapsikylä valikoitui

Odd Fellow´n lahjoituskohteeksi, sillä lapset sekä lasten terveys ja hyvinvointi ovat lähellä kaikkien Veljeskunnan jäsenten sydäntä. Lahjoitettavat varat ovatkin tulleet suoraan jäseniltä.

"Veljeskunta haluaa erityisesti auttaa

Hädänalaisten ja orpojen auttamista satojen vuosien ajan heikoimpia yhteiskuntamme jäseniä, kuten avuntarpeessa olevia hädänalaisia lapsia. Lapset ovat aina olleet Veljeskunnan lahjoitusten kohteena, koska lasten hyvinvointi, sekä kehitys kohti tasapainoista aikuisuutta ovat meille kaikki kaikessa", sanoo Odd Fellow Veljeskunnan suursire Kai Johansson.

Odd Fellow Veljeskunnan juuret ulottuvat 1700-luvun Englantiin. Jäsenet ovat näistä ajoista lähtien toteuttaneet aatettaan muun muassa auttamalla hädänalaisia ja kasvattamalla orpoja. Valtakunnallisesti Veljeskunta tekee hyväntekeväisyyttä muun muassa Odd Fellow Lastenrahastosäätiön kautta, jonka tarkoituksena on edistää hädänalaisten lasten hyvinvointia ja tukea sairaiden lasten hoitoa kehittävää toimintaa.

Säätiö antaa rahallista ja muuta aineellista tukea ahdingossa eläville lapsille sekä tukee lasten fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä edistävää tutkimustyötä. SOS-Lapsikylän kautta Odd Fellow halusi tukea nimenomaan tukiperhetoimintaa.

Tukiperhetoiminta on

tukea perheille, joiden arjen jaksaminen on heikentynyt. Tukiperhetarpeen taustalla voivat olla esimerkiksi perheen yksinhuoltajuus, vaikea elämäntilanne tai sosiaalisten verkostojen vähyys tai puute.

"Tukiperheen avulla uupunut vanhempi saa levähtää ja lapsi

viettää mukavaa ja rentoa vapaa-aikaa uusien tärkeiden ja pysyvien aikuisten kanssa. Positiiviset vaikutukset lapsen elämään voivat olla mittaamattoman suuria, sillä lapselle syntyy muistoja ja arjen kokemuksia, jotka kantavat elämässä myöhemmin. Parhaimmillaan vanhemmat ovat voimaantuneet säännöllisestä tuesta ja osalla perheistä lastensuojeluasiakkuus on päättynyt tukiperheen tuen johdosta", kertoo SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Mikaela Westergård.

Tukiperhetoimintaa levitetään ympäri Suomen

SOS-Lapsikylän tukiperhetoiminta kasvaa kiihtyvällä tahdilla ja uusia perheitä tarvitaan koko ajan. SOS-Lapsikylä levittää Espoossa hyväksi havaittua tukiperheiden valmennusmallia muualle Suomeen, kuten Jyväskylään, Kuopioon, Kaarinaan, Tampereelle ja Rovaniemelle.

"Kiitos Odd Fellow

tukiperheiden rekrytointia ja jatkaa vaikuttavaa työtämme lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin

-järjestön tuen voimme muun muassa jatkaa tukiperhetoiminnan kehittämistä valtakunnalliseksi, lisätä tukiperheille järjestettävää valmentavaa ja täydentävää koulutusta, vauhdittaa vahvistamiseksi", kiittelee SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen.

Mediatilaisuus Ritarihuoneella

Odd Fellow Veljeskunta järjestää mediatilaisuuden 200-vuotisjuhlaansa ja SOS-Lapsikylälle tehtävään lahjoitukseen liittyen Ritarihuoneella (Ritarikatu 1, Helsinki) 27.4.2019 klo 15-16.

Lisätietoja:

Odd Fellow´n suursire Kai Johansson, p. 040 545 69 62, suursire@oddfellow.fi

SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen, p. 040 046 5020, annemi.usva-vanttinen@sos-lapsikyla.fi

Odd Fellow´n toiminta-ajatuksena on kehittää ihmisen luonteen hyvyyttä ja ihmisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta painottamalla suvaitsevaisuuden ja lähimmäisenrakkauden merkitystä ihmisten välisissä suhteissa.