Etusivu > Mitä olemme > Vanhat perinteet

Näin Odd Fellow sai alkunsa

Keskiajalla Englannissa syntyi käsityökiltoja edistämään ja harjoittamaan tiettyjä ammatteja ja elinkeinoja.

Yhteiskunnan sosiaalisen lainsäädännön puute johti siihen, että killat ja ammattikunnat ottivat tehtäväkseen auttaa jäseniään ja heidän perheitään työttömyys-, sairaus- ja kuolintapauksissa.

Vähitellen käsityökiltojen alkuperäinen merkitys heikkeni ja jäljelle jäi se toiminnan osuus, joka perustui yhteenkuuluvaisuuteen ja sisäiseen avunantoon. Tämä kehitys on vaikuttanut siihen yhdistys- ja veljeskuntatoimintaan, jolle on tunnusomaista eettisten oppien ja käytännön avustustoiminnan harjoittaminen. Odd Fellow -Veljeskunnan juuret ovat todennäköisesti tässä yhteiskuntakehityksessä.

Näin Odd Fellow tuli Suomeen

Kun Veljeskunta oli levinnyt yli Amerikan mantereen, katseet kääntyivät Eurooppaa kohti, mistä Veljeskunta oli alun perin kotoisin. Saksassa perustettiin ensimmäinen Odd Fellow -loosi vuonna 1870, jonka jälkeen looseja perustettiin useaan Euroopan maahan: Sveitsiin 1871, Hollantiin 1877 ja Tanskaan 1878. Ruotsin ensimmäinen loosi perustettiin vuonna 1884, Islannin vuonna 1897 ja Norjan 1898. Suomeen Veljeskunta tuli Ruotsista. Ensimmäinen loosimme perustettiin 1925 Vaasaan.