Etusivu > Mitä teemme > Hyväntekeväisyys

Lasten, nuorten ja ikäihmisten asialla

Humanitääriset avustukset erilaisten projektien muodossa ovat osa toimintaamme. Looseilla on myös omia avustushankkeita, jotka yleensä Odd Fellow -perinteen mukaisesti hoidetaan kaikessa hiljaisuudessa.

Lastenrahastosäätiö

Hädänalaisille ja sairaille lapsille. Lue lisää lastenrahastosäätiön sivuilta!

Vuonna 2000 perustetun säätiön tarkoituksena on edistää hädänalaisten lasten hyvinvointia ja tukea sairaiden lasten hoitoa kehittävää toimintaa.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla rahallista ja muuta aineellista tukea ahdingossa eläville lapsille sekä antamalla rahallista tukea lasten fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä edistävään tutkimustyöhön.

Odd Fellow Samaria ry

Ahdingossa kamppaileville ikäihmisille.

Lue lisää Odd Fellow Samaria ry:n sivuilta

Odd Fellow Samaria on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on osoittaa lähimmäisenrakkautta ja humanitaarista vastuuta tarjoamalla aineellista ja henkistä tukea ikääntyneille inhimillisessä ahdingossa.

Yhdistys on perustettu merkkipäivärahastona v. 1984. Varoja kartutetaan adressien ja muiden yhdistystoimintaan liittyvien oheistuotteiden myynnillä Odd Fellow -veljeskunnan jäsenille, huomionosoituspalvelulla ja jäsenmaksuilla sekä lahjoituksilla. Ikääntyneiden tukemiseen tarkoitettuja lahjoituksia otetaan vastaan yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä.

Kertyneet varat jaetaan vuosittain hätään joutuneiden vanhusten ja ikääntyneiden tukitoimiin avustusjärjestöjen välityksellä.

Samaria-yhdistys toimii Suomen Suurloosin ja Rebekkaneuvoston suojeluksessa keskittyen avustamaan keräämillään varoilla taloudelliseen hätään joutuneita Veljeskuntamme sisaria ja veljiä.

Odd Fellow Samaria ry kannustaa sisaria ja veljiä liittymään yhdistyksen kannatusjäseniksi auttamaan taloudellisessa hädässä olevia sisaria ja veljiä. Lähimmäisen hädän helpottamiseen paneutuminen on Veljeskuntamme aatteen ydintä. Siksi Odd Fellow Samaria keskittyykin hakemuksesta omien sisarten ja veljien auttamiseen ja taloudelliseen tukemiseen heitä kohdanneessa hädässä, kun sisaren tai veljien jäsenyhteisön varat eivät siihen riitä.