Startsida > Vad gör vi > Välgörenhet

För barn, unga och äldre

Humanitärt bistånd i form av olika projekt är en del av vår verksamhet. Logerna har också egna understödsobjekt.

Stiftelsen Odd Fellows Barnfond
För nödställda och sjuka barn

Den år 2000 grundade stiftelsens ändamål är att förbättra nödställda barns välbefinnande och stöda utvecklingen för vård av sjuka barn. Stiftelsen verkställer ändamålen genom att ge finansiellt och materiellt stöd åt barn som lever i svåra förhållanden. Vidare ges finansiellt stöd för vård av fysiskt och psykiskt sjuka barn och för forskning som befrämjar preventiv vård.

OBS! wwww-sidor kommer att uppdateras 2024.