Startsida > Var finns vi > Verksamheten i världen

Verksamheten i världen

Storlogen i Europa

Storlogen i Europa, The Grand Lodge of Europe I.O.O.F., är grundad 16.6.2007, då de första storämbetsmännen installerades i sina ämbeten. Den första Grand Sire var Hans Pedersen från Danmark. Innan dess fungerade de europeiska logerna under den Suveräna Storlogen i USA.

"Vi har inte skapat Storlogen i Europa för att vi skulle avskärma oss från övriga Odd Fellow i världen utan vi har skapat den för att vi alla systrar och bröder tillsammans skall få till stånd en förändring i världen." - Hans Pedersen.

Nio självständiga europeiska storloger bildar för närvarande Storlogen i Europa: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna/Belgien, Schweiz och Tyskland - nämnda i ordning efter största medlemsantal. Totala antalet medlemmar i Storlogen i Europa var vid utgången av 2015 ca 92 000.

Odd Fellow-tanken är utbredd i hela världen och är nu representerad i de flesta världsdelarna. Ordens huvudsäte Sovereign Grand Lodge (Suveräna Storlogen) Ligger i Winston Salem i Nord-Carolina i USA.

Internet linkar till övriga länder:

The Grand Lodge of Europe
Den Uafhaengige Storloge for Kongeriget Danmark

Estland

Eesti Odd Fellow Ühing

Holland och Belgien

Grootloge van het koninkrijk Nederland en het koninkrijk België

Island

Storstuka Hinnar Ohadu Odd Fellow Reglu a Island
Den Oavhängige Norske Storloge

Polen

Stowarzyszenie Bratniej Pomacy ODD Fellows

Schweiz

Die Gross-Loge des Ordens der Schweizerischen Odd Fellows
Svenska Storlogen av den Oberoende Odd Fellow Orden

Tyskland

Die Gross-Loge der Deutschen Odd Fellows
The Sovereign Grand Lodge