Startsida > Var finns vi

Odd Fellow Orden i Finland

Odd Fellow Orden i Finland omfattar 71 brödraloger och 56 rebeckaloger. Till dessa hör i detta över 9.000 medlemmar. Nya loger institueras varje år.

Den första brödralogen i Finland grundades 1925. Det var den svenskspråkiga Logen nr 1 Wasa i Vasa. Den första finskspråkiga brödralogen grundades år 1965 i Helsingfors, Loosi nro 14 Mikael Agricola.

Den första svenskspråkiga rebeckalogen, Rebeckalogen nr 1 Matilda Wrede, instituerades 1967 i Vasa och den första finskspråkiga, Rebekkaloosi nro 6 Minna, år 1975 i Helsingfors.